Οι Αυταπάτες του Ευρωπαϊσμού και το Εργατικό Κίνημα

Για τη σημερινή κατάσταση του εργατικού κινήματος πολλά μπορούμε να πούμε. Το απλό είναι προφανώς είναι να κατηγορήσουμε τις ηγεσίες του (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) και να μείνουμε ήσυχοι. Οι ευθύνες όμως της Αριστεράς είναι ιστορικές  και σε επόμενα post θα δούμε πιο λεπτομερειακά το θέμα. Εδώ θα σταθούμε σε κάποια από τα οράματα που αγκάλιασε ειδικά ένα κομμάτι της Αριστεράς, συγκεκριμένα τις σχέσεις του Εργατικού Κινήματος με την Ε.Ε.

Ως στέλεχος της ΕΑΡ τότε και μέλος του προεδρείου της ΓΣΕΕ, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης (σήμερα στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς) υπήρξε από του φανατικότερους υποστηρικτές της συνθήκης του Μάαστριχτ. Στις 12 Ιανουαρίου του 1992 γράφει το άρθρο με τίτλο «Μετά το Μάαστριχτ: Διπλή πρόκληση για τα συνδικάτα». 20 χρόνια μετά βλέπουμε που έχει πάει αυτή η πρόκληση… η συμπόρευση «εκσυγχρονισμού» και εργατικών δικαιωμάτων δεν ήταν γραφτώ να γίνει. Το τραγικό όμως είναι ότι σήμερα ακόμη επιμένουν.

Το κείμενο θα το βρείτε εδώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: