Άνοιξε η “Λέσχη”

Τα “Χρονικά του Περιθωρίου” με ιδιάιτερη χαρά ανακοινώνει ότι θα συμμετέχει σε μια νέα ιντερνετική κολλεκτίβα. Η “Λέσχη” κανεί σήμερα την εμφάνιση της στη μπλογκόσφαιρα… περισσότερα στη ταυτότητα του μπλόγκ.


Η Λέσχη είναι μια γωνιά του κυβερνοχώρου, όπου μια ανοιχτή «κολεκτίβα» νέων «συγκεντρώνεται» για να ασχοληθεί με την κοινωνική θεωρία και το μαρξισμό και να προωθήσει την κριτική έρευνα.

Θεωρούμε την πείρα του αγώνα το μεγαλύτερο «σχολείο» του κομμουνισμού. Η προσωπική συμμετοχή κι έμπρακτη συμβολή στο κίνημα είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε (ανα)στοχαστικής δραστηριότητας απ’ τη σκοπιά της κομμουνιστικής προοπτικής. Σ’ αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης, η συνειδητή (ανα)στοχαστική δραστηριότητα είναι με τη σειρά της τμήμα κάθε ριζοσπαστικού κινήματος και μάλιστα συγκροτητική διάσταση της νικηφόρας έκβασης. Προσεγγίζουμε λοιπόν τη δημιουργική ενασχόληση με το μαρξισμό (ως προς το κεκτημένο και την ανάπτυξή του) με άξονα την κατανόηση της πραγματικότητας πέρα από τη μορφή εμφάνισης της και στόχο την ανάδειξη και τεκμηρίωση των προοπτικών της χειραφέτησης.

Υπάρχει εμπειρία από αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν ήδη «τη δική τους διαδικτυακή ιστορία» και καταγράφονται στα ανήσυχα πνεύματα της νέας εποχής. Προσεγγίζουμε το εγχείρημα της «Λέσχης» με όρους συντροφικότητας με όσα ιστολόγια συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στη θεωρία. Αποτελούμε με τη σειρά μας μια συλλογική προσπάθεια, που ξεκινάει σε επίπεδο νεολαίας. Πατάμε σε κοινές συλλογικές κινηματικές εμπειρίες αλλά και στην κοινή μας πεποίθηση ότι στη σημερινή κρισιακή γνωσιακή – και όχι μόνο πολιτική ή οικονομική – συγκυρία πρέπει να διαμορφωθούν «χώροι», όπου η θεωρητική δραστηριότητα δε νοείται μόνον σαν «ατομική» διαμόρφωση συνεκτικών εννοιών στο εσωτερικό ενός συστήματος, αλλά επίσης και προπαντός σαν πολιτισμική πάλη που αποβλέπει στο να μεταμορφώσει, αυτό που ο Γκράμσι αποκαλούσε, χωρίς τον παραμικρό ελιτισμό «λαϊκή «νοοτροπία»».

Είναι ανάγκη λοιπόν να καταγράψουμε, να ερευνήσουμε και να αναστοχαστούμε το πως το «κλίμα» της εποχής, ο πλούτος των αλλαγών, οι νέες κοινωνικές εμπειρίες και πρακτικές αλληλεπιδρούν με τη διαμόρφωση νέας θεωρίας. Μια τέτοια κουλτούρα της κατά Τζέημσον «γνωσιολογικής χαρτογράφησης» (Cognitive Mapping) δε μπορεί να περιορίζεται στο θεωρητικό διάλογο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Προσπαθώντας λοιπόν να αποφύγουμε μονομέρειες και αγκυλώσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν λόγω πολλών περιορισμών, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας δημιουργικής κριτικής επαφής με ένα πλήθος σύγχρονων ριζοσπαστικών – με ή χωρίς εισαγωγικά! – τοποθετήσεων. Γνωρίζουμε ότι το πεδίο των μεταφράσεων είναι δύσκολο και ο ερασιτεχνισμός είναι πανταχού παρούσα απειλή. Σηκώνουμε όμως το γάντι! Οι μεταφράσεις, αλλά και γενικότερα η επαφή με τη διεθνή συζήτηση είναι σημαντικό μέσον για τον εμπλουτισμό της εγχώριας.

Επιδιώκουμε επίσης να δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με ποικίλες θεωρητικές παρεμβάσεις (πχ. ακαδημαϊκές εργασίες, συμμετοχές σε συνέδρια, κείμενα θεωρητικών προβληματισμών κ.α.) που αναπτύσσουν ή τουλάχιστον διαλέγονται με τη ριζοσπαστική σκέψη σε διάφορα αντικείμενα και πεδία. Θεωρούμε ότι ειδικά σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών υπάρχει έρευνα, αλλά και επεξεργασίες που σπάνια όμως τροφοδοτούν μια ευρύτερη συζήτηση ή εν γένει αξιοποιούνται. Προφανώς, το πρόβλημα της απόσπασης της θεωρητικής δραστηριότητας από τα άλλα επίπεδα της πάλης είναι πολυσύνθετο και κανείς δεν αυταπατάται ότι μπορεί να επιλυθεί μέσω των blogs. Η βιβλιοθήκη μπορεί όμως να είναι ένα βήμα ανεξάρτητης κριτικής έρευνας για μια άλλη νοηματοδότηση της επιστημονικής κοινότητας, πέρα από στείρα ακαδημαϊκά θέσφατα. Ανάλογα με τη ροή τέτοιων αναρτήσεων θα δημιουργείται και η μη περιοδική μας έκδοση, τα «Τετράδια της Λέσχης», ηλεκτρονικά τεύχη όπου θα παρουσιάζονται με συνεκτικό τρόπο οι συγκεντρωμένες επεξεργασίες.

Τέλος, θα συμβάλλουμε στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού είτε βιντεοσκοπώντας, αναρτώντας και αναμεταδίδοντας ζωντανά διαλέξεις ή με συνεντεύξεις, μικρά ντοκιμαντέρ, καλλιτεχνικές δημιουργίες κ.ο.κ.

Οι σκοποί μας δεν προσδιορίζονται περιοριστικά ή με στατικούς όρους. Η «Λέσχη» αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που κρίνεται στην ίδια την ανάπτυξή της.

Κλείνουμε αυτό το σημείωμα με την 11η θέση για το Φόιερμπαχ, όχι γιατί είθισται να κλείνουμε με τσιτάτα, αλλά γιατί για κάθε νέα γενιά που δε συμβιβάζεται με την απλή ενατένιση του ως έχει η 11η θέση αποτελεί την οριακή σχέση με το συμβιβασμό ή την οριακή πρόκληση της χειραφέτησης

« Οι φιλόσοφοι μονάχα ερμήνευαν με διάφορους τρόπους τον κόσμο,

το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε.»

Εμπρός μαρς!

One Response to “Άνοιξε η “Λέσχη””

  1. zoriko.gr…

    […]Άνοιξε η “Λέσχη” « Χρονικα του Περιθωρίου[…]…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: